Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel

Zespri Group Limited is een coöperatie in handen van huidige en voormalige, Nieuw-Zeelandse kiwitelers. Zespri werd opgericht in 1997 als een wereldwijde marketingorganisatie voor Nieuw-Zeelandse kiwi's, en verdeelt Nieuw-Zeelandse kiwi’s naar meer dan 50 landen wereldwijd. De kiwitoeleveringsketen in Nieuw-Zeeland steunt op ongeveer 3253 individuele fruitkwekerijen die 30 naoogstoperators bevoorraden, meer dan 40 verpakkingscentra uitbaten en over ongeveer 60 koelruimtes beschikken.

Zespri is vastbesloten ervoor te zorgen dat de Zespri kiwi’s op een sociaal verantwoordelijke manier worden geteeld en verdeeld, en dat de mensen die zich aan de kiwiteelt wijden, eerlijk worden behandeld. Zespri eist dat ook de andere werkgevers uit de kiwisector aan alle arbeidswetten en -regelgevingen voldoen, en wil er samen met New Zealand Kiwifruit Growers Inc. en de Nieuw-Zeelandse regering voor zorgen dat de branche de arbeidsnormen naleeft.

Tijdens het boekjaar, dat werd afgesloten op 31 maart 2019, heeft Zespri de volgende maatregelen genomen om slavernij en mensenhandel uit zijn toeleveringsketens te bannen:

 • Zespri heeft het Contractor Compliance Programme (het nalevingsprogramma voor contractanten) voortgezet om te garanderen dat al het werk op de kiwiplantages in overeenstemming is met de Nieuw-Zeelandse wetgeving en de relevante internationale normen. Alle contractanten moeten geregistreerd staan bij Zespri, en moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat van overeenstemming dat aantoont dat ze aan de GlobalGAP GRASP-vereisten voldoen. Zespri onderneemt verschillende stappen, waaronder jaarlijkse audits, om die naleving te controleren. Alle telers moeten nagaan of hun contractant in het bezit is van een dergelijk certificaat van overeenstemming alvorens met hem/haar in zee te gaan;

 • Zespri heeft een gedragscode opgesteld en ingevoerd voor zijn leveranciers van goederen en diensten. Deze verplicht de Zespri-leveranciers om:

  • Alle toepasselijke wetten na te leven
  • Discriminatie, intimidatie en andere vormen van misbruik op de werkplek te bannen
  • De werknemers eerlijk te behandelen, onder andere met betrekking tot lonen, arbeidsuren en voordelen
  • Alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid te verbieden
  • Kinderarbeid te verbieden, en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te voorzien.

 • Zespri heeft de gedragscode naar de telers uitgebreid, en de overeenkomstige vereisten opgenomen in de leveringsovereenkomst voor post-oogstinstallaties;

 • Zespri heeft samengewerkt met naoogstoperators om de registratie op het Sedex-platform en de invulling van de zelfbeoordelingsvragenlijst te bevorderen;

 • Zespri heeft een Beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd en ingevoerd om de eerlijke behandeling van de werknemers in de post-oogstindustrie en de kiwitelers te garanderen;

 • Zespri blijft het Recognised Seasonal Employer (RSE) scheme ondersteunen dat het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouw verlicht, en ondersteunt de gemeenschapsontwikkeling in de Stille Oceaan door seizoensarbeid, gepersonaliseerde verzorging en ondersteuning aan te bieden;

 • Zespri werkt samen met een Nieuw-Zeelandse, pan-industriële bestuurdersgroep die belast is met de implementatie van ethische arbeidspraktijken in de sector.

Bruce Cameron
Director