Δήλωσηαποποίησης για τη διαδικτυακή τοποθεσία

Νόμιμες και ρυθμιστικές γνωστοποιήσεις

Η διαδικτυακή τοποθεσία www.zespri.eu (στο εξής, η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία) παρέχεται από την εταιρεία «Zespri International (Europe)» N.V. (στο εξής, Zespri, εμείς ή εμάς). Η Zespri είναι εγγεγραμμένη στη Βάση Δεδομένων Εταιρειών Crossroads (Crossroads Database of Enterprises) με αριθμό 0460.404.263 και έχει την έδρα της στη διεύθυνση Posthofbrug 10 box 3, 2600 Berchem (Βέλγιο).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη διαδικτυακή τοποθεσία μας ή
  • αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@zespri-europe.com.  

Όροι αποδοχής

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία προορίζεται αποκλειστικά για καταναλωτές. Με τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, συμφωνείτε με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση αποποίησης, η οποία διέπει τη χρήση αυτής της τοποθεσίας από εσάς. Εάν δεν αποδεχθείτε την παρούσα δήλωση αποποίησης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η συμφωνία σας με την παρούσα δήλωση αποποίησης προάγει την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των χρηστών αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας, καθιστώντας την ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της δήλωσης αποποίησης για το αρχείο σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση personal.info@zespri-europe.com.
Έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι όροι για εσάς, όπως η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και η Πολιτική Cookie της εταιρείας μας.

Πρόσβαση και χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ποικίλες ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με κυκλοφορίες νέων προϊόντων. Η παρούσα δήλωση αποποίησης, όπως τροποποιείται κατά καιρούς από την εταιρεία μας, θέτει τη βάση σύμφωνα με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία και παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας.
Με εξαίρεση ό,τι αφορά την περιγραφή των προϊόντων μας, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας. Παρότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε να ενημερώνουμε τις πληροφορίες της διαδικτυακής τοποθεσίας, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεση, ότι το περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο.
Φροντίζουμε ιδιαίτερα να παρουσιάζουμε τα προϊόντα στη διαδικτυακή τοποθεσία μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι εικόνες των προϊόντων που βλέπετε αποτελούν πιστή απεικόνιση του πραγματικού προϊόντος.
Δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή οποιοδήποτε υλικό περιλαμβάνεται σε αυτήν θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση, δεν θα περιέχει σφάλματα, ελαττώματα ή ιούς ή θα είναι συμβατό με τυχόν άλλο λογισμικό ή υλικό. Η πρόσβαση στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Zespri δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που απορρέουν από την πρόσβαση στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους παρέχουμε το κείμενο, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων, τη μορφή, τα έγγραφα, τα γραφικά, το γραπτό έργο και κάθε άλλο υλικό που δημοσιεύεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, καθώς και η βάση στην οποία επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτήν. Παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία και τη δήλωση       αποποίησης

Η Zespri δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα δήλωση αποποίησης. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία, να ελέγχετε τη δήλωση αποποίησης για να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τους κανόνες που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η τροποποιημένη δήλωση αποποίησης θα ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτήν. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της παρούσας δήλωσης αποποίησης πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2016.
Η Zespri δύναται να ενημερώνει και να αλλάζει την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία κατά καιρούς, προκειμένου να αντανακλά τις αλλαγές στα προϊόντα μας, στις ανάγκες των χρηστών, στις προτεραιότητες της επιχείρησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή στη λειτουργία της Zespri. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για ενημέρωσή σας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς για τις συνδεδεμένες διαδικτυακές τοποθεσίες ή για πληροφορίες που μπορείτε να αποκτήσετε από αυτές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας ή οποιουδήποτε συνδέσμου περιλαμβάνεται σε συνδεδεμένη τοποθεσία.                 

Πνευματικά δικαιώματα και Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
Copyright Ó 2016 ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) N.V.
Το υλικό σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας. Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία διέπεται από τη νομοθεσία του Βελγίου και προστατεύεται από την εθνική, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων.
Ως ιδιοκτήτρια ή δικαιούχος άδειας, η Zespri διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, το κείμενο, τα γραφικά, τα σχέδια, τις εικόνες, την επιλογή και τη διευθέτησή τους, και όλες τις μεταγλωττίσεις λογισμικού, τα ευρετήρια, τον υποκείμενο πηγαίο κώδικα σε γλώσσα HTML ή JavaScript, το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εφαρμογών) και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο, ενώ η πρόσβαση σε αυτήν ή η χρήση αυτής σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ούτε συνεπάγεται με οποιονδήποτε τρόπο τη χορήγηση άδειας χρήσης ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διανομή, ο μετασχηματισμός, η δημόσια διάθεση και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, καθώς επίσης και σε σχέση με τη σχεδίαση, την επιλογή και τον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων και του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Zespri.
Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να προεπιλέγετε, να μεταβάλλετε, να αποφεύγετε ή να χειραγωγείτε οποιοδήποτε σύστημα ή λειτουργία προστασίας ή ασφάλειας που έχει εγκατασταθεί ή βρίσκεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Zespri.
Σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες, αμφιβολίες ή προτάσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση info@zespri-europe.com        

Χρήσεις που απαγορεύονται

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία:

  • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
  • Με οποιονδήποτε τρόπο είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει τυχόν παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
  • Για να αποστέλλετε στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία οποιοδήποτε παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα τρίτων ή τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης αποποίησης.
  • Για να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν ιών, δούρειων ίππων, ιών τύπου worm, λογισμικών «ωρολογιακή βόμβα» (time bombs) ή αποστολών ακυρωτικών μηνυμάτων (cancel bots), με σκοπό να βλάψετε ή να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
  • Για να υποκλέψετε ή να αφαιρέσετε με μυστικό τρόπο οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπική πληροφορία από αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία.

Επιπλέον, απαγορεύεται να προβείτε σε ενέργειες που επιβαρύνουν με παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο την υποδομή μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλων τεχνικών αποστολής μαζικής, ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ευθύνη και αποζημίωση

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία και το περιεχόμενό της παρέχεται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επίκληση των πληροφοριών ή του υλικού που δημοσιεύεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνσηinfo@zespri-europe.com .
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας και του περιεχομένου της από εσάς ή από τρίτους.
Επίσης, δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας σε λογισμικό ή υλικό, απώλειας δεδομένων, ζημίας για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια εσόδων ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια απορρέει από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας εκ μέρους σας.

Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου και της δικαιοδοσίας

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων τοποθεσιών) μπορεί να προσπελάζεται από το Βέλγιο, καθώς και από άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Επειδή καθεμία από αυτές τις περιοχές διαθέτει νόμους που ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στο Βέλγιο, προσπελάζοντας αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία συμφωνείτε ότι η παρούσα δήλωση αποποίησης θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οποιεσδήποτε διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Επιπλέον, υπάγεστε στη δικαιοδοσία και στην κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αμβέρσας (Βέλγιο).

Δυνατότητα διαχωρισμού και Πλήρης σύμβαση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα δήλωση αποποίησης αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στη Zespri όσον αφορά την πρόσβασή σας σε και τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμοστέα, τότε η εν λόγω διάταξη θα διαχωριστεί από τις εναπομείνασες διατάξεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητά τους.

Τερματισμός

Η Zespri διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε ή το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης σας, εάν παραβιάσετε οποιουσδήποτε από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση αποποίησης ή εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε ή να ελέγξουμε τη γνησιότητα τυχόν πληροφοριών που παρέχετε στην εταιρεία μας.

Άλλες γενικές διατάξεις

Οι κεφαλίδες προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς. Η αδυναμία μας να δράσουμε όσον αφορά παραβίαση, εκ μέρους σας ή εκ μέρους τρίτων, των όρων που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφαιρεί το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε όσον αφορά μεταγενέστερες ή παρεμφερείς παραβιάσεις. Η παρούσα δήλωση αποποίησης, καθώς και όλα τα κείμενα και οι ιστοσελίδες που ενσωματώνονται σε αυτήν μέσω παραπομπής, παραθέτει τη συνολική συνεννόηση και συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη Zespri σε ό,τι αφορά το θέμα της παρούσας.