Om Zespri

kvalitet

― Zespri-systemet 

 

 

 ― Zespri-kvalitetssystemet

zespris-system

Millioner av Zespri-kiwier dyrkes i New Zealand hvert år. Men dyrkere i Italia, Frankrike, Kina, Korea og andre land samarbeider også med Zespri Kiwifruit. For oss er det helt avgjørende at Zespri Kiwifruit kiwi oppfyller de strengeste kvalitets- og miljøstandardene.

Derfor har Zespri Kiwifruit utarbeidet et omfattende kvalitetssystem for alle ledd i produksjonsprosessen: dyrking, forvaltning, lagring, transport osv. Fra 1997 følger alle Zespri Kiwifruit-dyrkerne retningslinjene trinn for trinn. Dermed kan vi garantere deilig, sunn kiwi av høy kvalitet som oppfyller de høyeste standardene – fra frukthagen til butikken. All kiwi som produseres og pakkes av Zespri Kiwifruit oppfyller alle standarder innen kvalitet og matsikkerhet.

Nedenfor gjengis og forklares hovedprinsippene i Zespri Kiwifruit-kvalitetssystemet. Pass også på å lese avsnittet om Bærekraft og finn ut hvordan miljøbevissthet er integrert i alt vi gjør!

 

01Nøye valg av frukthager

Kiwi vokser best i et solrikt klima, med nok nedbør og ikke altfor mye vind. Fremfor alt må det ikke være noen frostfare i dyrkingssesongen. Og jorda skal være fruktbar, litt sur og fuktig. Kort sagt kan du ikke finne kiwiplanter overalt. Zespri Kiwifruit velger plasseringene av frukthagene nøye, slik at frukten kan vokse bra uten for mye kunstig støtte.

02Omhyggelig frukthageforvaltning

Våre kiwidyrkere gir frukten den plassen den trenger. Kiwiplantene plantes i rader og bindes opp langs pergolaer. Siden buskene vokser kraftig, må de beskjæres regelmessig for å sikre at de har tilstrekkelig lys og luft. Dette er en naturlig måte for å unngå en rekke sykdommer og sopp.

03Sunn jord

For å få en sunn plante trenger du et sunt jordsmonn. All omsorgen Zespri Kiwifruit vier til utvelgelse og forvaltning av frukthager er avgjørende for å garantere kvaliteten på jordsmonnet. For eksempel holder Zespri-dyrkerne gresset i frukthagen kortklippet, slik at frukthagen blir mindre fuktig og sopp ikke får noen sjanse. Ingen kjemiske jordforbedringsmidler brukes i frukthagen og jordsmonnet blir kun gjødslet når det, gjennom vår konstante overvåkning av jordsmonnet, oppdages et behov for å balansere sammensetningen av dette.

04Treavfall blir omgjort til kompost

Dyrkere av kiwifrukt gjenbruker treavfall fra buskene i form av kompost til plantene. Ved behov brukes også annet restavfall på miljøvennlig vis.

05Økonomisk bruk av vann

Fordi vi velger frukthagene våre nøye, er det nesten ikke behov for kunstig vanning. Hvis plantene likevel trenger litt ekstra fuktighet, vanner vi aldri hele området. Bare røttene vannes.

06Få eller ingen ugressmidler og plantevernmidler

Zespri har siden 1995 anbefalt sine dyrkere å bruke naturlige metoder for ugresskontroll. På grunnlag av et unikt overvåkningssystem forsøker vi å redusere bruk av kjemiske ugressmidler og plantevernmidler – for å bekjempe skadedyr, ugress, sykdommer og sopp – til det som er strengt nødvendig.

Vår tretrinnsplan innebærer at:

  • I prinsippet er ikke kjemiske ugressmidler og plantevernmidler dyrkernes foretrukne kontrollmetode.
  • Dersom det oppstår problemer, oppmuntres det til bruk av naturlige ugressmidler og plantevernmidler.
  • Dersom disse ikke fungerer, kan godkjente kjemiske midler brukes, men kun på stedet hvor problemet har oppstått.

 

07Ekstern overvåkning

Frukt fra alle frukthagene til Zespri kiwi blir underlagt eksterne tester etter rester av agrokjemiske midler før innhøstingen, for å garantere at den møter våre høye standarder.

08Den ideelle modningen

Våre dyrkere sørger for at hver kiwi er perfekt modnet før den høstes, og sikrer dermed optimal holdbarhet og smak. Tross alt er det viktig at all frukt blir plukket på samme stadium i modningsprosessen slik at det oppnås et konsistent produkt med en ensartet smak. For å sikre dette er det etablert strenge standarder for plukking.

En dyrker vil alltid dele opp frukthagen i ulike små segmenter. For hvert segment foretar dyrkeren regelmessige kontroller for å se om frukten er moden. Det betyr at frukten som henger i solen vil bli plukket på et annet tidspunkt enn frukten som befinner seg på en skyggefull del av tomten.

09Naturvennlig lagring

Når de plukkes, blir våre grønne og gule kiwier lagret i miljøvennlige kjølelagre. Den strenge kjøletemperaturen (0 °C for Green, 1 °C for SunGold og 1,5 °C for Gold) sikrer at frukten "sover" og er klar for salg, uten tilsetning av kjemiske midler. Fordi Zespri Kiwifruit tar sikte på å arbeide på en mest mulig bærekraftig måte, er vi stadig på utkikk etter måter å forbedre energieffektiviteten på i kaldtlagrene.

10Miljøvennlig emballasje

Zespris Kiwifruit emballasje er 100 % resirkulerbar eller gjenbrukbar. Vi bruker vannbasert blekk som ikke er giftig. Dessuten gjør Zespri også en stor innsats for å gjøre emballasjen enda mer bærekraftig.

11Transport i kjøleskip

For å redusere karbonutslippet i størst mulig grad, transporterer Zespri Kiwifruit frukten i kjøleskip som er betydelig mer miljøvennlige enn containertransport. Vi forsøker også stadig å optimere ruten, slik at vi reduserer forbruket. Dessuten bringer vi kiwien så nær destinasjonen som mulig med skip. Zespri kiwi ankommer tre europeiske havner, noe som betyr at vi kan begrense landtransportavstanden mest mulig. Skipene er også nøye utvalgt. Zespri kiwi transporteres bare med moderne skip med lavt energiforbruk og avanserte installasjoner og teknikker for lagring av kiwi. Dette betyr at vi kan være sikre på at den gode kvaliteten på frukten holdes intakt.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp (g/tonn km)

transporte_kiwi_zespri

12Hver kiwi er sporbar

Zespri Kiwifruit-dyrkerne dokumenterer sin dyrkingsprosess i detalj (hva slags kompost som blir brukt, om det blir brukt plantevernmidler eller ekstra vanning osv.). Hver kasse med Zespri kiwi har en unik kode. På grunnlag av denne koden kjenner vi hele historien til frukten: hvor den ble dyrket, når den ble høstet, hvor den ble pakket og når den ble sendt.