Om Zespri

retningslinjer om sosialt ansvar

― Vi er forpliktet til å støtte sysselsetting og arbeidstakernes velferd.

Av denne grunn tar vi bare inn produkter fra leverandører som driver sosialt ansvarlige virksomheter.

Alle våre leverandører må kunne demonstrere sin forpliktelse til etiske handelsnormer, overholdelse av lovfestede ansettelseskrav og respekt for sentrale arbeidstakerrettigheter og verdighet på jobben

New Zealands kiwi-industri sysselsetter rundt 10 000 personer på permanent basis og ytterligere 8 000 sesongarbeidere under den travleste delen av innhøstingen. Over tusen mennesker kommer til New Zealand hvert år under ordningen for anerkjente sesongarbeidere (Recognized Seasonal Employer – RSE) for å arbeide i kiwi-frukthager og -pakkerier. Denne ordningen ble satt i gang av den nye newzealandske regjeringen som en hjelp i forhold til mangelen på arbeidskraft.

Kiwidyrkernes organisasjon, New Zealand Kiwifruit Growers Incorporated, er forpliktet til å fremme de høyeste standardene for etterlevelse i industrien. Dette gjøres via et løpende program om kommunikasjon mellom dyrkere og kursing i ansettelsesstandarder, støttet av en dedikert leder for ansettelsesutvikling.

En av måtene vi forsøker å støtte en bærekraftig kiwi-industri på er gjennom deres samfunnsinvesteringsarbeid. I New Zealand er dette investering for å støtte sterke og sunne lokalsamfunn, for å utvikle en dyktig og innovativ industri og for å fremme et bærekraftig miljø.

I tillegg er investering i utdanning noe Zespri har stort fokus på, spesielt når det gjelder å oppmuntre unge mennesker til å bli en del av industrien vår. En annen langvarig forpliktelse er vår støtte til Kellogg Rural Leadership Development Program, som gir seksmåneders kurs i erfaringsbasert læring, strategisk innsikt og personlig utvikling for kommende ledere i New Zealands primærnæringer.