Personvernpolicy

Zespri har fokus på å beskytte og respektere ditt personvern.

Denne policyen (sammen med vår ansvarsfraskrivelse for nettstedet og eventuelle andre dokumenter som er nevnt der) beskriver grunnlaget for all informasjon vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, som behandles av oss. Les følgende grundig for å forstå våre synspunkter og praksis vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi vil behandle dem. Ved å besøke www.zespri.eu godtar du og samtykker i praksisen som er beskrevet i denne personvernpolicyen.

Vår personvernpolicy inneholder følgende punkter:

 1. Informasjon vi samler inn fra deg
 2. Informasjonskapsler
 3. Bruk av din informasjon
 4. Utlevering av din informasjon
 5. Overføring av din informasjon
 6. Dine rettigheter
 7. Sikkerhet for innsamlet informasjon
 8. Samtykke til innsamling og bruk av din informasjon – endringer i vår personvernpolicy
 9. Identitet til behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon.

1. Informasjon vi samler inn fra deg

Vi vil samle inn og behandle følgende informasjon om deg:

 • Informasjonen du gir oss.
  Dette er informasjon om deg som du gir oss ved å fylle ut skjemaer på www.zespri.eu (heretter kalt: vårt nettsted) eller ved å korrespondere med oss på telefon, e-post eller på annen måte. Dette omfatter informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke vårt nettsted, abonnere på vår tjeneste og når du rapporterer et problem med vårt nettsted. Informasjonen du gir oss, kan inkludere navn, kjønn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon vi samler inn om deg.
  Under hvert av dine besøk på vårt nettsted vil vi automatisk samler inn følgende informasjon:
  • Teknisk informasjon, inkludert IP-adresse (Internet Protocol) som brukes til å koble datamaskinen til Internett, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, nettleser-plugintyper og -versjoner og operativsystem og plattform;
  • Informasjon om besøket ditt, inkludert nettadresse (URL), clickstream til, gjennom og fra vårt nettsted (inkludert dato og klokkeslett), produkter du sett på eller søkt etter, sideresponstid, nedlastingsfeil, lengde på besøk til visse sider, sideinteraksjonsinformasjon (for eksempel rulling, klikk, og musebevegelser), metoder som brukes til å bla bort fra siden og et telefonnummer som brukes til å ringe vårt kundeservicenummer.
 • Informasjon vi mottar fra andre kilder.
  Dette er informasjon vi mottar om deg hvis du bruker et annet nettsted enn vårt som annonserer eller benytter våre tjenester. Vi samarbeider tett med tredjeparter (inkludert blant annet samarbeidspartnere, underleverandører innen tekniske og leveringstjenester, analyseleverandører, informasjonsleverandører), og vi vil samle inn og behandle informasjonen vi får fra dem.

Din informasjon blir samlet inn og behandlet fordi det er nødvendig for å forfølge våre legitime interesser, dersom disse interessene ikke overstyres av dine grunnleggende rettigheter og friheter.

2. Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler til å skille deg fra andre brukere av vårt nettsted. Dette hjelper oss til å gi deg en god opplevelse når du surfer på vårt nettsted og tillater oss også å forbedre vårt nettsted. For detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker og formålene vi bruker dem til, se vår policy om informasjonskapsler.

3. Bruk av din informasjon

Vi bruker informasjonen vi har om deg på følgende måter:

 • Informasjon du gir oss.
  Vi vil bruke denne informasjonen slik:
  • Til å oppfylle våre forpliktelser som følge av eventuelle kontrakter inngått mellom deg og oss, og for å gi deg informasjonen og tjenestene du ber oss om.
  • For å gi deg informasjon om andre tjenester vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller forespurt om.
  • For å gi deg informasjon om varer eller tjenester vi tror kan interessere deg. Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi bare kontakte deg via e-post med informasjon om varer og tjenester som ligner på de som var gjenstand for et tidligere salg til deg. Hvis du ikke er en kunde, eller der vi tillater utvalgte tredjeparter å bruke informasjonen, vil vi (eller de) kontakte deg via e-post hvis du har samtykket til dette ved å krysse av den aktuelle boksen i skjemaet vi samler inn informasjon med (for eksempel registreringsskjemaet).
  • For å varsle deg om endringer i våre tjenester eller produkter.
  • For å sikre at innholdet fra nettstedet vårt presenteres på den mest effektive måten for deg og din datamaskin.
 • Informasjon vi samler inn om deg.
  Vi vil bruke denne informasjonen slik:
  • For å administrere nettstedet og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser.
  • For å tillate at du deltar i interaktive funksjoner for våre tjenester og produkter, når du velger å gjøre det.
  • Som en del av vår innsats for å holde vårt nettsted trygt og sikkert.
  • For å måle eller forstå effektiviteten av reklamen vi leverer til deg og andre og levere relevant reklame til deg.
  • For å komme med forslag og anbefalinger til deg og andre brukere av nettstedet vårt om varer eller tjenester som kan interessere deg eller dem.
 • Informasjon vi mottar fra andre kilder.
  Vi kan kombinere denne informasjonen med informasjonen du gir til oss og informasjonen vi samler inn om deg. Vi kan bruke denne informasjonen og den kombinerte informasjonen til formålene som er angitt ovenfor (avhengig av hva slags informasjon vi mottar).

Din informasjon vil bli oppbevart ikke lenger enn nødvendig for formålene angitt ovenfor.

4. Utlevering av din informasjon

Du godtar at vi har rett til å dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter, inkludert følgende:

 • Våre leverandører av IT-relaterte tjenester.
 • Våre leverandører av markedsføringsrelaterte tjenester.
 • Andre juridiske enheter i Zespri-konsernet.
 • Analyse- og søkemotorleverandører som hjelper oss med forbedring og optimering av nettstedet.

Vi vil utlevere din informasjon til tredjeparter som følger:

 • Dersom vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendeler, kan vi formidle din informasjon til potensielle selgere eller kjøpere av en slik virksomhet eller eiendeler.
 • Hvis vi eller en vesentlig del av våre eiendeler blir kjøpt opp av en tredjepart, der opplysninger om kunder kan være en del av de overførte eiendelene.
 • Hvis vi er forpliktet til å oppgi eller dele din informasjon for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å beskytte rettigheter, eiendom, sikkerheten til oss, våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å beskytte mot svindel og redusere kredittrisiko.
 • Hvis det er hensiktsmessig for å oppnå noen av formålene fastsatt i pkt. 3 i denne personvernpolicyen.

5. Overføring av din informasjon

Vi kan overføre din informasjon til en destinasjon utenfor EØS i en av situasjonene eller for ett av formålene som beskrevet under pkt. 3 og 4. Ved å sende inn informasjon samtykker du i denne overføringen til og lagring eller behandling i et land utenfor EØS. Vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at all slik dataoverføring blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din informasjon, kan vi ikke helt garantere sikkerheten. Vi vil ta nødvendige kontraktsmessige sikringstiltak for å sikre informasjonen din så mye som mulig når informasjonen blir overført til et land som ikke anses å gi tilstrekkelig beskyttelse for databehandlingsvirksomheten av EU-kommisjonen.

6. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter når det gjelder informasjonen vi har om deg. Disse rettighetene kan utøves ved å kontakte oss (se våre kontaktopplysninger i punkt 9 nedenfor) som angitt nedenfor:

 • Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg ved å sende oss en e-post med "Anmodning om tilgang til informasjon" i emnefeltet.
 • Du har under visse omstendigheter rett til å be om begrensning av behandling av din informasjon ved å sende oss en e-post med "Anmodning om å begrense behandling" i emnefeltet.
 • Du har rett til å be om retting av din informasjon ved å sende oss en e-post med "Anmodning om retting" i emnefeltet.
 • Du har når som helst rett til å protestere, med begrunnelse i din spesielle situasjon, mot behandling av din informasjon ved å sende oss en e-post med "Rett til å protestere" i emnefeltet.
 • Du har under visse omstendigheter rett til å be om fjerning av din informasjon fra kundedatabasen vår ved å sende oss en e-post med "Anmodning om fjerning" i emnefeltet.

Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje må oppbevare visse opplysninger, for eksempel til juridiske eller administrative formål (f.eks. oppbevare regnskapsbilag).

For alle forespørsler beskrevet ovenfor, må du legge ved en kopi av legitimasjon eller annen ID (f.eks. førerkort) for å hjelpe oss å hindre at uvedkommende får tilgang til, endrer eller sletter informasjon.

7. Sikkerhet for innsamlet informasjon

Vi har innført en rekke sikkerhetsfunksjoner på hele dette nettstedet for å hindre uautorisert utlevering av eller tilgang til innsamlet og/eller mottatt informasjon. Vi har forsøkt å lage et sikkert og pålitelig nettsted for deg, men vær oppmerksom på at konfidensialiteten i all kommunikasjon eller materiell som sendes til eller fra oss eller andre parter via dette nettstedet eller vår e-post, ikke kan garanteres. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for sikkerheten til informasjon som overføres via disse metodene.

All informasjon du gir oss, blir lagret på våre sikre servere. Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av vårt nettsted, er du ansvarlig for å hemmeligholde passordet. Vi ber deg om ikke å oppgi passordet til noen.

8. Samtykke til innsamling og bruk av din informasjon – endringer i vår personvernpolicy

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du har lest vilkårene i denne personvernerklæringen, og at du samtykker til innsamling og bruk av informasjonen som angitt ovenfor.

Vi kan når som helst endre denne personvernpolicyen. Alle endringer vi gjør i vår personvernpolicy i fremtiden vil publiseres på denne siden og eventuelt varsles til deg via e-post. Sjekk dette ofte for å oppdage oppdateringer eller endringer i personvernpolicyen. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter publiseringen av endringene i denne personvernpolicyen vil anses som aksept av disse endringene. Denne personvernpolicyen ble sist oppdatert den 29.11.2016.

9. Identitet til behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personvernpolicyen er:

 • "Zespri International (Europe)" N.V,
 • registrert i Crossroads Database of Enterprises med registreringsnummer 0460.404.263, og
 • registrert hovedkontor på adresse Posthofbrug 10, box 3, 2600 Berchem (Belgia).

Spørsmål, kommentarer og forespørsler om personvernpolicyen kan sendes til personal.info@zespri-europe.com.