Om Zespri

 

Vanliga frågor

Går det att få tag på Zespri kiwi året runt?

Vi samarbetar med odlare över hela världen för att kunna erbjuda våra kunder och konsumenter Zespri kiwi av bästa kvalitet året runt. Zespri Green finns tillgänglig under hela året. Zespri SunGold finns för närvarande inte på marknaden under hela året. På sommaren kommer denna läckra lilla frukt från Nya Zeeland, medan den på vintern kommer från Italien eller Frankrike.

Är det sant att ju längre Zespri Kiwifruit får hänga på grenen, desto större blir den?

Nej, storleken på kiwi beror på hur de har vuxit. Det finns vissa faktorer som påverkar den slutliga storleken på kiwi. Det är större chans att den blir större om flera fruktknoppar är avskurna och fler blad skärs bort. Detta gör att mer sol når in så att frukten kan växa snabbare.

Vad är skillnaden mellan normal och ekologisk (Organic) kiwi?

Zespri Organic finns i både grön och gul modell. Egenskaperna och näringsvärdet är desamma som i Zespri® Green och Zespri® SunGold, men den ekologiska sorten skiljer sig eftersom den odlas 100 % ekologiskt i certifierade odlingar. Zespri® Organic kiwi har också en annan etikett än den normala varianten. Odlaren använder enbart organiskt gödningsmedel och mineralgödsel som inte förorenar marken. Parasiter och växtsjukdomar bekämpas med hjälp av naturliga medel såsom kompost eller alger. Herbicider, insekticider eller andra syntetiska hjälpmedel kommer inte in i odlingen. Varje Zespri® Organic kiwi genomgår strikt kontroll av BioGro, det huvudsakliga kontrollorganet på Nya Zeeland. Vid ankomsten till Europa görs det en extra kontroll av ett erkänt kontrollorgan. Detta är anledningen till att termen "Organic Green" eller "Organic SunGold" på klistermärket är en garanti för bästa kiwifrukterna som finns, framodlade enligt 100 % ekologiska metoder.

Kan man få en rundtur på Zespris Kiwifruit lager?

För att kunna garantera en optimal kvalitet på våra produkter är det tyvärr omöjligt att organisera en rundtur runt våra lager. Maskinerna kräver skydd på grund av säkerhetsbestämmelser, och eftersom det handlar om mat gäller stränga hygienföreskrifter.

Skulle Zespri Kiwifruit kunna sponsra oss?

Vi får ett stort antal sponsorförfrågningar varje vecka gällande reklammaterial, gratis kiwi eller ekonomiska bidrag. I början av varje år gör vi ett urval av vilka organisationer, initiativ eller evenemang som vi kommer att stödja och dessa har redan fått bekräftelse. Vi sponsrar inte ekonomiskt, utan endast med vårt marknadsföringsmaterial eller möjligen med kiwi.

Varför är Zespri kiwis så hälsosamma?

Kiwi innehåller otroligt mycket vitaminer och du kan få veta varför här!

Hur får jag fram information om Zespri Kiwifruit till en föreläsning eller uppsats?

Du hittar massor av information om Zespris Kiwifruit historia, organisation och kiwifrukter på vår webbplats. Dessutom kan du få många fler roliga kiwifakta. Om du vill ha mer detaljerad information om kiwi och hälsa kan du klicka här.

Var på New Zealand växer Zespri kiwis?

nz_kiwi_locations

Odlas Zespri kiwi även utanför Nya Zeeland?

Zespri Kiwi kommer inte bara från Nya Zeeland. Zespri samarbetar med odlare från hela världen för att förse våra kunder och konsumenter med bästa kvalitet Zespri® kiwi när det inte finns Zespri Kiwis från Nya Zeeland.

Zespri Kiwifruit har gett odlare i Italien, Frankrike, Sydkorea, Kina, Japan och Australien befogenhet att odla vår exklusiva Zespri SunGold Kiwi. Zespri har också exklusiva avtal med Green-kiwiodlare som odlar högkvalitativa kiwis enligt högsta Zespri-standard.

Hur många kiwifruktträdgårdar finns det på Nya Zeeland?

Det finns 3 293 fruktodlingar som ger Zespri kiwi och odlingarna ägs av 2 615 odlare. 

Hur hamnar Zespri kiwis i butiken?

Våra kiwi odlas främst på Nya Zeeland. Du kan kontrollera odlingscykeln här.

Alla kiwi genomgår en kvalitetskontroll i lagerlokalen på Nya Zeeland varefter de levereras till bland annat Europa. Kylfartygen från Nya Zeeland tar fyra veckor innan de anländer i Zeebrügge, Vado eller Tarragona. Hur lång tid det därefter tar innan kiwin hamnar i butiken beror på årstid, kundernas efterfrågan och kiwins fasthet.

I Zeebrügge, Vado eller Tarragona bedöms kiwin återigen med avseende på kvalitet och förvaras i kylrum (0°C för Zespri Green, 1°C för Zespri SunGold och 1,5°C för Zespri Gold). Här kan de packas om, beroende på kundens önskemål. Dessa lager har anläggningar som endast används för kiwi och är anpassade till just detta.

Kiwin transporteras så småningom till grossister och återförsäljare i kyllastbilar. Denna transport arrangeras av kunderna själva.

Vad anser Zespri om genmodifiering?

Zespri finansierar ingen forskning om genmodifierade kiwifrukter. Dessutom har vi inte någon genetiskt modifierad kiwi i vår portfölj. Zespri anser att forskning och utveckling är en viktig del i framtida framgångar för kiwinäringen på Nya Zeeland. Detta starka fokus på innovation betyder inte att vi väljer att utveckla genmodifierade kiwifrukter.

Kiwin köps och konsumeras eftersom den är en fräsch och läcker frukt. Bilden av Nya Zeeland som ett "rent, grönt" och därför "säkert" land anses vara en fördel för försäljningen av kiwifrukter, särskilt i Europa och Japan. Zespris utgångspunkt är att konsumenterna inte eller knappast kommer att acceptera tekniken för genetisk modifiering i framtiden.

Vilka riktlinjer följer Zespri i odlingen av kiwifrukter?

På Zespri arbetar vi alltid enligt Zespris system – en styrprocess som används i varje steg, inte bara i utvecklingen utan även vid skörd och under transport. Alla odlare som odlar våra kiwi måste uppfylla de strikta reglerna i Zespri-systemet för att kunna garantera att kiwin är av optimal kvalitet.

Detta system omfattar bland annat följande aspekter:

Noggrant urval av de bästa fruktträdgårdarna med mest idealiskt klimat och markförhållanden.

Baserat på ett unikt system för övervakning försöker vi begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur, ogräs, sjukdomar och svampar till ett minimum.

Tack vare detta system odlas 80 % av våra kiwis helt utan bekämpningsmedel.

Ett externt laboratorium undersöker när frukten behöver skördas: det är mycket viktigt att all frukt plockas vid samma tidpunkt i mognadsprocessen för att få en enhetlig produkt, med samma smak och optimal lagringstid. För att säkerställa detta gäller strikta normer för plockning.

Läs mer om Zespris kvalitetssystem här.

Är de ekologiska varianterna mer hälsosamma än vanliga kiwis?

De näringsmässiga egenskaperna hos ekologiska och traditionella sorter är desamma. Skillnaderna gäller hur de utvecklas. Båda typerna innehåller därför samma näringsmässiga egenskaper. 

Kan jag använda Zespri kiwiskal i min kompost?

Kiwifrukt är en stor källa till kväve för din kompost! Se till att begrava avfallet djup in i komposthögen. Dessutom är Zespris klistermärke biologiskt nedbrytbart så du behöver inte tänka på att ta bort det.

Jag söker information om de olika kiwisorterna, men jag hittar inget.

Produktinformation om våra kiwis finns på webbplatsen. Om du ändå har frågor får du gärna kontakta oss!