Om Zespri

Hållbarhet

― Vi strävar efter att odla en bättre och mer hälsosam framtid.

"Hållbarhet är en passion – det handlar om att lämna våra egendomar i bättre skick för kommande generationer, inklusive våra barn och barnbarn"
— Graham Dyer, Zespri Kiwifruit-odlare BayPark Orchard, Tauranga, Nya Zeeland.

Hållbarhet är något vi måste arbeta på hela tiden. Tillsammans med ledande forskningsinstitutioner och partners försöker vi hitta sätt att minska vår miljöpåverkan på alla nivåer. Varje år investerar vi i forskning och utveckling, och studier av miljövänliga produktionsmetoder utgör en stor del av denna forskning.

För att illustrera våra ansträngningar kan vi nämna ett par uppmärksammade studier och initiativ om hållbarhet:

 

MARK- OCH VATTENHANTERING 

Kiwirankornas djupgående rötter är effektiva när de söker efter vatten, och det föreligger ett relativt litet behov av bevattning i branschen. Allt vatten som används inom kiwibranschen på Nya Zeeland kommer från naturligt förnyade källor, inklusive regn och akviferer.

Vi stödjer forskningen under 2016 i syfte att optimera "näringsaffektiviteten" i kiwi. Detta är ett mått på hur pass bra växterna använder de mineralnäringsämnen som finns i jord och vatten och som är en förutsättning för en hållbar jordbruksproduktion.

Ett annat viktigt område för miljöforskning som Zespri stödjer är hur man kan minimera agrokemisk användning och hitta alternativ för bekämpning av skadedjur och sjukdomar.

Zespri använder högkvalitativa system för livsmedelssäkerhet över hela branschen för att säkerställa att den uppfyller alla marknadens krav. Här ingår Global Gap, Kiwi Green och 100 % avfallstest.

 

AVFALLSHANTERING OCH REDUKTION

Att minska fruktavfallet är en viktig del av Zespris Kiwifruit produktionssystem – både av miljö- och kostnadsskäl. Branschen har investerat i informationssystem för att förbättra lagerhanteringen, infört "lean" tillverkningskoncept, och förbättrad övervakning av frukttemperaturen, vilket bidrar till att reducera mängden frukt som går till spillo. Våra fruktförlustnivåer är vanligen mindre än fyra procent.

Den förpackning som används av Zespri är 100 % återvinningsbar och trycks med vattenbaserat bläck. År 2013 lanserade Zespri den första fruktetiketten för komposterbara färskvaror för användning i kategorin ekologisk kiwi (nedbrytbart papper eller polymjölksyra – ett material baserat på socker av vegetabiliskt ursprung).

waterfoot_zespri_kiwifruit

 

KOLDIOXIDAVTRYCK

Zespri har deltagit i en banbrytande studie i samarbete med Nya Zeelands ministerium för primära industrier, i syfte att skapa ett heltäckande koldioxidavtryck i hela leverantörskedjan, från odling till konsument. Resultaten kommer att bidra till att prioritera insatser för att minska utsläppen.

I Zespri leveranskedja använder vi oss av högeffektiv direktleverans. Frakt med specialiserade kylfartyg är cirka 27 procent mer energieffektivt än containerfrakt.

carbon-emissions-stages-zespri-kiwi-lifecycle

Om du vill veta mer om våra hållbara åtgärder kan du ladda ned vår broschyr "En bättre och mer hälsosam framtid" där det finns detaljerade beskrivningar av alla våra initiativ.