Om Zespri

Kvalitet

― Zespri-systemet

 

 

 ― Kvalitetssystemet inom Zespri 

zespris-system

Miljontals Zespri kiwis odlas på Nya Zeeland varje år, men även odlare i Italien, Frankrike, Kina, Korea och andra länder arbetar med Zespri Kiwifruit. För oss är det absolut nödvändigt att Zespri Kiwifruit kiwi uppfyller de strängaste kvalitets- och miljökrav.

Av denna anledning har vi arbetat fram ett omfattande kvalitetssystem för varje steg i produktionsprocessen: odling, hantering, lagring, transport etc. Från och med 1997 följer alla våra odlare riktlinjerna, steg för steg. På detta sätt kan vi garantera god, hälsosam och högkvalitativ kiwifrukt som uppfyller mycket högt ställda krav – från odling till butik. Alla kiwifrukter som produceras och förpackas av Zespri Kiwifruit uppfyller alla normer i fråga om kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Nedan listar och förklarar vi de viktigaste principerna för Zespris Kiwifruit kvalitetssystem. Läs också avsnittet om hållbarhet och ta reda på hur miljömedvetenhet är en väsentlig faktor i allt vi gör.

 

01Noggrant val av odling

Kiwi växer bäst i ett soligt klimat, med tillräckligt med regn och inte för mycket vind. Framför allt får det inte finnas någon risk för frost medan frukterna växer. Och jorden bör vara fruktbar, lätt sur och fuktig. Kort sagt,man hittar inte kiwi överallt. Zespri Kiwifruit väljer noggrant ut sina fruktodlingar, så att frukten kan växa bra utan alltför mycket artificiellt stöd.

02Noggrann skötsel av fruktträdgårdarna

Våra kiwiodlare ger frukten det utrymme som behövs. Kiwiplantorna planteras i rader och binds upp längs pergolas. Eftersom rankorna växer kraftigt beskärs de regelbundet för att säkerställa att de får tillräckligt med ljus och luft. Detta är ett naturligt sätt att undvika ett stort antal sjukdomar och svamp.

03Frisk jord

En frisk planta behöver frisk jord. All vård som Zespri Kiwifruit ägnar åt att välja ut och förvalta fruktträdgårdar är avgörande för att jordkvaliteten ska kunna garanteras. Till exempel hålls gräset i Zespris kiwifruktträdgårdar kort så att odlingen är mindre fuktig och svampar inte har en chans att överleva. Inga kemiska markförstärkare får komma in i fruktträdgården, och jordanrikning sker endast när regelbundna kontroller av marken indikerar ett behov av att säkerställa att jordsammansättningen är balanserad.

04Träavfall blir till kompost

Kiwiodlarna återanvänder träavfall från rankorna i form av kompost för växterna. Om så erfordras, kan annat restavfall också används på ett miljövänligt sätt.

05Ekonomisk vattenanvändning

Eftersom vi är så noga när vi väljer ut våra fruktträdgårdar behövs knappast någon konstbevattning. Om plantorna ändå behöver lite extra fukt, vattnar vi aldrig hela fältet. Endast rötterna bevattnas.

06Få bekämpningsmedel

Zespri har sedan 1995 uppmanat odlarna att använda naturliga bekämpningsmetoder. Genom ett unikt övervakningssystem försöker vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa skadedjur, ogräs, sjukdomar och svamp till vad som är absolut nödvändigt.

Vår trestegsplan innebär att:

  • Kemiska bekämpningsmedel i princip inte är odlarnas normala kontrollmetod.
  • Om problem uppstår uppmuntrar vi användningen av naturliga bekämpningsmedel.
  • Om dessa inte fungerar används godkända kemiska medel utan endast på det ställe där problem uppstått.

 

07Extern övervakning

All frukt från alla Zespris fruktträdgårdar testas individuellt efter agrokemiska rester innan skörd för att säkerställa att den uppfyller våra höga krav.

08Idealisk mognad

Våra odlare ser till att varje kiwifrukt är perfekt mogen innan den skördas, vilket garanterar optimal hållbarhet och smak. Det är trots allt viktigt att alla frukter skördas vid samma tidpunkt i mognadsprocessen för att erhålla en konsekvent produkt med enhetlig smak. För att säkerställa detta tillämpas stränga normer vid skörd.

Odlarna delar alltid upp sin fruktträdgård i ett antal små segment. För varje segment görs regelbundna kontroller för att se om kiwifrukterna är mogna. Detta innebär att frukt som hänger i solen kommer att skördas vid en annan tidpunkt än frukt som hänger i en skuggigare del av odlingen.

09Miljövänlig förvaring

Efter skörden förvaras alla gröna och gula kiwifrukter i miljövänliga kylrum. Den strikta kyltemperaturen (0°C för Zespri Green, 1°C för Zespri SunGold och 1,5°C för Zespri Gold) säkerställer att frukten "sover" och är redo för försäljning utan tillsats av kemiska medel. Eftersom Zespri Kiwifruit vill arbeta på ett så hållbart sätt som möjligt letar vi alltid efter olika sätt att förbättra energieffektiviteten i kylrummen.

10Miljövänliga förpackningar

Zespris Kiwifruit förpackningar är 100 % återvinningsbara eller återanvända. Vi använder vattenbaserad tryckfärg som är giftfri. För övrigt vidtar Zespri också stora åtgärder för att göra förpackningarna ännu mer hållbar.

11Transport i kylfartyg

För att så långt det är möjligt kunna minska koldioxidutsläppen transporterar Zespri Kiwifruit bara frukt i kylfartyg, vilket är betydligt mer miljövänligt än containertransporter. Vi försöker också kontinuerligt optimera rutten för att begränsa konsumtionen. Dessutom för vi kiwifrukterna så nära som möjligt till slutdestinationen med fartyg. Zespris kiwi anländer till tre europeiska hamnar, vilket innebär att vi kan begränsa transporterna på land. Själva fartygen är också noggrant utvalda. Zespri kiwi transporteras enbart i moderna fartyg med låg energiförbrukning och avancerade installationer och förvaringstekniker. Detta innebär att vi kan vara säkra på att den höga kvaliteten på våra frukter bibehålls.

Genomsnittliga CO2-utsläpp (g/ton km)

transporte_kiwi_zespri

12Varje kiwi går att spåra

Zespris Kiwifruit odlare dokumenterar sin odlingsprocess i detalj (vilken typ av kompost som använts, om bekämpningsmedel eller extra bevattning behövts etc.). Varje låda med Zespri kiwi har en unik kod. Genom att spåra denna kod får vi fram hela historien om frukten – var den har odlats, när den skördades, var den förpackades och när den levererades.