Om Zespri

Företagets Samhällsansvar

― Vi är engagerade i att stödja personalens och gästarbetarnas välfärd.

Av denna anledning accepterar vi enbart produkter från leverantörer som driver företag där man tar socialt ansvar.   

Alla våra leverantörer måste kunna visa sitt engagemang för etiska handelsnormer, att de efterlever kraven på laglig anställning samt har respekt för grundläggande arbetsrättigheter och värdighet på arbetsplatsen

Nya Zeelands kiwiindustri sysselsätter cirka 10 000 personer permanent och ytterligare 8 000 säsongsarbetare vid skördetid. Över tusen personer kommer till Nya Zeeland varje år inom ramen för systemet "Recognised Seasonal Employer (RSE)" för att arbeta i kiwiodlingar och packhus. Detta system har inrättats av den nyzeeländska regeringen för att avhjälpa tillfällig arbetskraftsbrist.

Kiwiodlarnas organisation, New Zealand Kiwifruit Growers Incorporated, har förbundit sig att tillämpa de högsta standarderna för överensstämmelse i branschen. Detta sker genom ett kontinuerligt program för odlare inom kommunikation och utbildning inom arbetsnormer, med stöd av en speciellt utsedd sysselsättningsutvecklingschef.

Vi strävar efter att stödja en hållbar kiwiindustri bland annat genom vårt investeringsarbete i communityn. På Nya Zeeland innebär detta investeringar för att stödja starka och friska lokala communities, att utveckla en kunnig och innovativ bransch samt att främja en hållbar miljö.

Dessutom är det viktigt för Zespri att investera i utbildning, särskilt när det gäller att uppmuntra de yngre i vår bransch. Ett engagemang som vi haft i många år är vårt stöd till Kellogg Rural Leadership Development Programme som erbjuder sexmånaderskurser i upplevelsebaserat lärande, strategisk insikt och personlig utveckling för nya ledare inom Nya Zeelands basindustrier.