Sekretesspolicy

Zespri skyddar och respekterar din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor för webbplatsen) och andra dokument som de hänvisar till) anger grunderna för hur vi behandlar de uppgifter vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Läs noga igenom nedanstående för att sätta dig in i vår syn och vår praxis angående personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att besöka www.zespri.eu godkänner du och samtycker till de metoder som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Sekretesspolicyn innehåller följande avsnitt:

 1. Uppgifter vi samlar in från dig;
 2. Cookies;
 3. Användning dina uppgifter;
 4. Utlämnande av dina uppgifter;
 5. Överföring av dina uppgifter;
 6. Dina rättigheter;
 7. Säkerhet för insamlade uppgifter;
 8. Samtycke till insamling och användning av dina uppgifter – ändringar i vår sekretesspolicy;
 9. Registeransvarig – kontaktuppgifter.

1. Uppgifter vi samlar in från dig

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Uppgifter som du lämnar till oss.
  Uppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i formulär på www.zespri.eu (nedan: vår webbplats) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Här ingår uppgifter som du lämnar när du registrerar dig på vår webbplats, prenumererar på vår tjänst och när du rapporterar ett problem med vår webbplats. De uppgifter du lämnar oss kan omfatta ditt namn, kön, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter vi samlar in om dig.
  Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande uppgifter:
  • teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, webbläsare och version, tidszon, plugin-typer och versioner samt operativsystem och plattform;
  • information om ditt besök, inklusive den fullständiga webbadressen (URL), klickströmmen till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter du visat eller sökt, svarstider för sidor, filhämtningsfel, besökslängd på vissa sidor, interaktion på webbsidan (såsom skrollning, klickar och mouseover), metoder som används för att surfa bort från sidan samt telefonnummer som använts för att ringa vår kundtjänst.
 • Uppgifter vi får från andra källor.
  Det är information vi får om dig när du använder andra webbplatser som annonserar om eller använder våra tjänster. Vi arbetar i nära samarbete med tredje part (bland annat affärspartners, underleverantörer inom teknik och leveranser, leverantörer av analyser och informationssökning) och vi samlar in och bearbetar den information vi får från dem.

Vi samlar in och bearbetar dina uppgifter för att kunna driva våra legitima intressen, men under förutsättning att dina grundläggande rättigheter och friheter inte blir åsidosatta.

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies för att urskilja dig från andra användare på webbplatsen. Det hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra webbplatsen. För detaljerad information om de cookies vi använder och de ändamål för vilka vi använder dem, se vår Cookie-policy.

3. Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder de uppgifter vi har om dig på följande sätt:

 • Uppgifter som du lämnar till oss.
  Vi använder uppgifterna för att:
  • fullgöra skyldigheter som följer av de avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att ge dig den information och de tjänster som du begär från oss;
  • förse dig med information om andra tjänster vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om;
  • ge dig information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Om du är befintlig kund kommer vi bara att kontakta dig via e-post med information om varor och tjänster som liknar dem som vi tidigare sålt till dig. Om du inte är kund, eller i de fall vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller de) att kontakta dig via e-post endast om du har samtyckt till detta genom att kryssa i rutan på formuläret där vi samlar in dina uppgifter (t.ex. registreringsblanketten).
  • meddela dig om ändringar i våra tjänster eller produkter;
  • säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det effektivaste sättet för dig och din dator;
 • Uppgifter vi samlar in om dig.
  Vi använder uppgifterna för att:
  • administrera vår webbplats och för interna transaktioner, inklusive felsökning, analys, kontroll, forskning, statistik och enkäter;
  • ge dig möjlighet att utnyttja interaktiva funktioner i vår tjänst och våra produkter, när du väljer att göra detta;
  • hålla vår hemsida trygg och säker;
  • mäta eller förstå effekten av reklam vi skickar till dig och andra, och för att leverera relevant reklam till dig;
  • lämna förslag och rekommendationer till dig och andra användare av vår webbplats om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller dem.
 • Uppgifter vi får från andra källor.
  Vi kan kombinera denna information med uppgifter du lämnar oss och uppgifter som vi samlar in om dig. Vi kan använda dessa uppgifter och den kombinerade informationen för de syften som anges ovan (beroende på vilken typ av uppgifter vi får).

Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges ovan.

4. Utlämnande av dina uppgifter

Du medger att vi har rätt att lämna ut dina uppgifter till utvalda tredje parter, inklusive:

 • Våra leverantörer av IT-relaterade tjänster;
 • Våra leverantörer av marknadsföringstjänster;
 • Andra juridiska personer i Zespri-koncernen;
 • Leverantörer av analyser och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje parter:

 • Om vi säljer eller köper företag eller tillgångar, varvid vi kan lämna ut dina uppgifter till presumtiva säljare eller köpare av företaget eller tillgångarna.
 • Om vi eller väsentliga delar av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, varvid uppgifter som innehas om kunderna kan vara en av de tillgångar som överförs.
 • Om vi är skyldiga att offentliggöra eller lämna ut dina uppgifter för att följa lagstiftningens krav eller för att skydda våra, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda oss mot bedrägerier och minska vår kreditrisk.
 • Om det är lämpligt för att uppnå något av de ändamål som anges i avsnitt 3 i denna Sekretesspolicy.

5. Överföring av dina uppgifter

Vi kan överföra dina uppgifter till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i någon av de situationer eller för något av de ändamål som anges i avsnitten 3 och 4. Genom att lämna uppgifterna samtycker du till denna överföring och lagring eller bearbetning i ett land utanför EES. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje sådan dataöverföring sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter, kan vi inte helt garantera dess säkerhet. Vi vidtar lämpliga avtalsenliga säkerhetsåtgärder för att säkra din information så mycket som möjligt vid de tillfällen dina uppgifter överförs till ett land som EU inte anser ger tillräckligt skydd vid databehandling.

6. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter med avseende på de uppgifter vi innehar om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt 9 nedan) som följer:

 • Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi innehar om dig genom att skicka oss ett e-postmeddelande med "Begäran om tillgång till uppgifter" i ämnesraden.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom att skicka oss ett e-postmeddelande med "Begäran att begränsa behandling" i ämnesraden.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina uppgifter genom att skicka oss ett e-postmeddelande med "Begäran om rättelse" i ämnesraden.
 • Du har rätt att när som helst, av skäl som är relaterade till din speciella situation, vägra behandling av dina uppgifter genom att skicka oss ett e-postmeddelande med "Rätt att vägra" i ämnesraden.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter begära borttagning av dina uppgifter genom att skicka oss ett e-postmeddelande med "Begäran om borttagning" i ämnesraden.

Observera dock att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för exempelvis rättsliga eller administrativa ändamål (t.ex. bokföring).

För varje begäran enligt ovan, bifoga en kopia av ditt ID-kort eller annan legitimation (t.ex. körkort) för att hjälpa oss hindra obehöriga personer att komma åt, ändra eller radera dina uppgifter.

7. Säkerhet för insamlade uppgifter

Vi har infört ett antal säkerhetsfunktioner på hela webbplatsen för att förhindra obehörig överföring av eller tillgång till insamlade och/eller mottagna uppgifter. Vi har strävat efter att skapa en webbplats som är säker och tillförlitlig, men observera att vi inte kan garantera sekretessen i uppgifter eller material som överförs till eller från oss eller någon annan part via webbplatsen eller vår e-post. Vi tar inget ansvar för säkerheten för uppgifter som överförs med dessa metoder.

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. I de fall vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av webbplatsen är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela lösenord med någon annan.

8. Samtycke till insamling och användning av dina uppgifter – ändringar i vår sekretesspolicy

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst villkoren i denna Sekretesspolicy och att du ger ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt ovanstående.

Då och då kan vi göra ändringar i vår Sekretesspolicy. Alla framtida ändringar vi gör Sekretesspolicyn kommer att meddelas på denna webbsida och när så är lämpligt även meddelas dig via e-post. Gå tillbaka till Sekretesspolicyn med jämna mellanrum för att se om den har blivit ändrad eller uppdaterad. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna i Sekretesspolicyn publicerats anger att du godkänner ändringarna. Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast 2016-11-29.

9. Registeransvarig – kontaktuppgifter

Registeransvarig enligt Sekretesspolicyn är:

 • “Zespri International (Europe)” N.V;
 • Registrerat i belgiska företagsregistret med nummer 0460.404.263; och
 • med säte Posthofbrug 10 box 3, 2600 Berchem (Belgien).

Frågor, kommentarer och önskemål angående Sekretesspolicyn ska skickas till personal.info@zespri-europe.com.